100% EDU | RAHA TAGASI GARANTII | KIIRKOHALETOIMETAMINE

Varroa: Kuidas kombineerida orgaanilisi happeid teiste ravimeetoditega?

Orgaanilised kisikud, nagu mravi- ja oksaalkisel, on varroa vastu populaarsed lääkemisviisid. Need on suhtelis vähä toksilised meeliste jaotuses ja nende rakendamine on lihtne. Kuid nad ei ole alati 100% efektiivsed ja võivad põhjustada koloonia kohti sivusüsteeme.

Orgaaniliste kisikute kombineerimine teiste lääkemistöödega

Varroa vastu optimaalse võitluse strategia osutub oluliseks orgaaniliste kisikute kombineerimine teiste lääkemistöödega. Selle lähenemise abil saab täita mitut tasemeta ja parandada kokkuvõtteise efektiivsuse lääkemiste toimingutest, mida kasutatakse meelikoloniate kaitsmiseks. Siin on mõned kombinatsioonide näited orgaaniliste kisikutega ja teiste lääkemistöödega.

  1. Orgaaniliste kisikute ja mehaaniliste meetodite ühendamine

Orgaanilised kisikud võivad kasutada mehaaniliste meetodite lisaks nende efektiivsuse tugevendamiseks. Näiteks saate rakendada oksaal- või mravi kiseli põhinevat lääkemist liigsete linnuste lõpetamise järgmisel. Selline ühendamine aabub vähendada varroa populatsiooni liigsetes ja neid, kes parasevad täiskasvanud meelikutega.

Lisaks saab tavaliselt kasutada lepitatud laudoja või varroa laadikuid orgaaniliste kisikute lääkemiste parandiku, et jälgida aknien natuurlise langemise arengut ja korraldada lääkemisi siis.

  1. Orgaaniliste kisikute ja eterööli kombineerimine

Eteröölid on natuurlised ainekud, millel on varroa kohta akaritsiidi- ja tasakaalustavad ominad. Nad saavad kasutada orgaaniliste kisikute lisaks nende tugevendamiseks. Mõned eteröölid, nagu tüümja- ja piprapõõsa-eteröölid, on varroa vastu eriti efektiivsed.

Orgaaniliste kisikute ja eterööli ühendamiseks saab rakendada mravi- või piimäkiseli põhinevat lääkemist eterööli panustamise järgmisel ruudel. Selline kombinatsioon aabub võitlust varroa erinevates arenguastmetes ja piirab aknien lääkemiste vastust.

  1. Orgaaniliste kisikute lääkemiste vahetamine

Orgaaniliste kisikute lääkemiste vahetamine tähendab, et kasutame erinevaid kisikuid meeliku aastajooksus järjest. See meetod aabub piirata varroa poolest ilmnevat vastust ja optimeerib lääkemiste efektiivsust.

Näiteks saate alustada aastasuguste lääkemist oksaalkiseli põhinevat lääkemisega, järgmisel sammu mravi kiseli lääkemisega ja lõpetada piimäkiseli lääkemisega. Oluline on kooskõlastada igale kisikule soovitatud rakendamise perioodid ja tarkalt jälgida infektsiooni arengut koloniis.

  1. Orgaaniliste kisikute lääkemiste integreerimine varroa vastu laialise võitluse strategia osana

Viimane samm, et optimaalse ja püsivalt varroa vastu võitluse strategia osutub oluliseks orgaaniliste kisikute lääkemiste integreerimine laialise eelistamise ja meelikoloniate tervishaldusse. Selleks tuleb:

  • Valida genetiliselt varroa vastu vastuvõime meelikud;
  • Adoptida head meelikasutuse praktikuid (sageduslik kolonite jälgimine, soolis sõbralik keskkond);
  • Koolitada ja teavitada meelikutega seotud inimesi varroa vastu võitluse meetoditest ja nende rakendamisest.

Stop Varroa: orgaaniline kiseline põhinev lääkemine

Lääkemine Stop Varroa on orgaaniline ja lihtne kasutada. Ta garanteerib 100% õnnestumist. See on ainus, kes eemaldab 100% varroat 24 tundi jooksul. Selle saab kaasata bioloogilisel meelikasutuses. Stop Varroa on turvaline meelikute jaoks ja ei mürda sinu hunti.

Orgaaniliste kisikute kombineerimisega teiste lääkemistöödega ja laialise varroa vastu võitluse lähenemise adoptimisega panete oma meelikolonite tervise säilitamisele ja piirate seda parasiidi arengule mõjutavat sisendit.