100% EDU | RAHA TAGASI GARANTII | KIIRKOHALETOIMETAMINE

Millised on varroaga nakatumise märgid?

Mesilane on fasineeruv, aga ka elukorraliseks meie ekosüsteemile oluline loom, kellele on palju uhkeid, nende seast on üks mitmesuguneid varroa. Varroa või Varroa destructor on parasütt, mis tahab mesilase vered ja võib teha suure huvi ruhkes. See artikkel kuulutab varroa infektsiooni märkidele, et apiajad ning mesila armastajad saaksid toiminguid võtta, et kaitsta seda tähtsast pollinatsoria.

Suurema mesilase surmakujuliseks

Varroa infektsiooni esimene märk on suurema mesilase surmakujuliseks. Mesilased, millel on varroa infektsioon, võivad näidata sümptome nagu deformeerunud siid, tumedam külge ja üldse vähem halbukorraldatud võimendust. Kui teil on huvi nii suurest mesilase surmakujulisest, siis see võib olla varroa infektsiooni märk.

 Varroa mesilase peal olemasolu

Varroa infektsiooni täielikkuks märkiks on varroa mesilase peal nähtav olemasolu. Varroad on väiksed elustused, mis võivad olla brungi või punase värvi, nende tugevus on mesilase kehale liigutada, eriti abdominaalse ja thorakssegrupi vahel. Kui te näete mesilasi, millel on brungid või punased piksed elustused, siis on see täielikkuks varroa infektsiooni märk.

Deformeerunud siid

Kõrgem tasemelise varroa infektsiooni tulemusena on deformeerunud siid. Varroad tahavad mesilase vered, mis heikendab nende immuuniülesandet. See võib tähendada siide malformatsioone mesilaste täisikasvanikus, mis teeb neid liikumiseks ebaõiglikelt.

Suurenevad tühistatud kuuni cellid

Varroa ei ole huvitav kuuni cellides, mis on mesilase kuuni arendamiseks kasutatud. Kui varroad infekteerivad need cellid, siis neid võib tappa mesilase larvade arendamisel. Selle tõttu on varroa infektsiooni täielikkuks märkiks suurenev kuuni cellide tühistamine või avatud cellid, mis sisaldavad surmanud larve.

Mesilaste normaalsete olukorrad poolest väljakutsuv toiming

Varroa infekteeritud mesilased võivad näidata normaalsete olukorrad poolest väljakutsuvat toimingut. Neid võib näha agiteeritud, nende külge kärgendamisega või käesoleva olevatseks tundmata toiminguga. Selline toiming on tüüpilt nagu inimestele vastav, kes on oluliselt vastu võtavad varroa parasüttide ning nende vere söömise kahjust.

Ruhtinuse populatsiooni kahanemine

Varroa infektsiooni peatamata jätkuv kahaneb ruhtinuse populatsioon. Varroad heikendavad mesilasi ning võivad ka viitata viroode. See võib tähendada suurema surmakujulise.

Varroa kahanemise arvutamine

Varroa infektsiooni taseme täpselt arvutamiseks tuleb teha varroa kahanemise arvutust. See tähendab, et ruhkesse paneb ristkäppudega sealt ja arvutab parasüttide, mis valuvad mesilase külgedest naturaalselt.

Mele suurendamise kahanemine

Varroa infektsioon võib ka tähendada mele suurendamise kahanemist. Varroad heikendavad mesilasi, mis vähendab neid nektari kogumise ja mele suurendamise võimalustest.

Mis teha, kui on infektsioon?

Varroa infektsiooni peatamiseks on ainult Stop Varroa kasutamine, mis eemaldab 100% varroa parasüüte. See on ka kasutav apikooltud apikultuuris. Stop Varroa on tõrge mesilastele ning ei saasta oma meelt.

Selle kasutamiseks peab kasutaja ainult üle kõiki kartud või ühe korda üles tõmbama ning vajutama molemalt poolt kasti. Varroa koloon on täielikult hävitatud 24 tundi jooksul.

Lõpp

Varroa on mesilaste vastu võetav vihollik, kuid kui apiajad on huvi infektsiooni märgidest, siis saavad neid toiminguid võtta, et kaitsta oma kolooni. Õige halduspraktikad varroa vastu ning sobivad toimingud, kui see on vajalik, on oluline mesilaste tervele ja elukorraliseks meie ekosüsteemile. Mesilaste tervis on oluline pollinatsiooni ja meie mõju keskkonnas säilitamiseks, ja infektsiooni märgide tunnistamise abil saame nad elavaks jätta.